ទទួលបានព័ត៌មានកំពូលលីគបាល់ទាត់លើពិភពលោក និង​ផ្សាយបន្តផ្ទាល់គ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទាត់

E-Sport

E-Sport -ហ្គេម PUBG នឹងបញ្ចេញជាផ្លូវការ ក្នុង PS4 នៅថ្ងៃ ៧ខែធ្នូ នេះ

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *